പ്രമേഹം അപകടകരമായ രോഗം

150 120

ഫലപ്രദവും നൂതനവുമായ ചികിത്സാരീതികൾ.

8 in stock

Author: ഡോ ജോണി ജെ കണ്ണമ്പിള്ളി

ഫലപ്രദവും നൂതനവുമായ ചികിത്സാരീതികൾ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789353900861

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രമേഹം അപകടകരമായ രോഗം”

Vendor Information