പ്രണയം രതി വിഷാദം

140 112
Kairali Books

വായനാലോകവുമായി അനുരക്തമായ പതിനഞ്ചു കഥകളുടെ സമാഹാരം. പ്രണയമെന്ന അഗാധമായ ഗണിതത്തിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ആലേഖനം.

7 in stock

Author: പി. സുരേന്ദ്രൻ

വായനാലോകവുമായി അനുരക്തമായ പതിനഞ്ചു കഥകളുടെ സമാഹാരം. പ്രണയമെന്ന അഗാധമായ ഗണിതത്തിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ആലേഖനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രണയം രതി വിഷാദം”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!