പ്രണയതീവണ്ടി

140 112
Olive Books

അതിജീവനത്തിന്റെ പാളത്തിലൂടെ പുറപ്പെട്ടുവന്ന്നോവിന്റെ മാന്ത്രിക താളമുള്ള തീവണ്ടിയിതാ നമ്മുടെവായനയുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.പ്രണയത്തീവണ്ടിക്ക് എന്റെ ഹൃദയ അഭിവാദ്യത്തിന്റെപച്ചക്കൊടി ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.കെ. എസ്. രതീഷ്

9 in stock

Author: നുസ്‌റത്ത് വഴിക്കടവ്

അതിജീവനത്തിന്റെ പാളത്തിലൂടെ പുറപ്പെട്ടുവന്ന്
നോവിന്റെ മാന്ത്രിക താളമുള്ള തീവണ്ടിയിതാ നമ്മുടെ
വായനയുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
പ്രണയത്തീവണ്ടിക്ക് എന്റെ ഹൃദയ അഭിവാദ്യത്തിന്റെ
പച്ചക്കൊടി ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.
കെ. എസ്. രതീഷ്

Weight 0.5 kg
ISBN

9789390339860

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രണയതീവണ്ടി”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!