പ്രതി

250 200

അധോലോക നായകന്‍ അലക്സാണ്ടറുടെ ശവശരീരം കടല്‍ത്തീരത്ത് .. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ആ കൊടും കുറ്റവാളിയുടെ അന്ത്യം ഭരണകൂടത്തെ ആകമാനം ഞെട്ടിച്ചു.കാരണം അലക്‌സാണ്ടറുടെ അന്ത്യത്തിന് കാരണമായി ലക്ഷമണ എന്ന ബോംബെക്കാരൻ ആയിരുന്നു.സി ഐ മാർട്ടിൻ ഒരു നിഴലുപോലെ ലക്ഷ്മണയ്ക്കു പിന്നാലെ നീങ്ങിയെങ്കിലും കൊലപാതക പരമ്പര തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.ലക്ഷമണയുടെ സുഹൃത്ത് മഹാരാജ റെഡ്യാരുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് പോലീസിനെ തീർത്തും വിഷമ ഘട്ടത്തിലാക്കി.തുടർന്ന് നടന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു.മെഴുവേലി ബാബുജിയുടെ ക്രൈം ത്രില്ലർ

8 in stock

Author: മെഴുവേലി ബാബുജി

അധോലോക നായകന്‍ അലക്സാണ്ടറുടെ ശവശരീരം കടല്‍ത്തീരത്ത് .. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ആ കൊടും കുറ്റവാളിയുടെ അന്ത്യം ഭരണകൂടത്തെ ആകമാനം ഞെട്ടിച്ചു.കാരണം അലക്‌സാണ്ടറുടെ അന്ത്യത്തിന് കാരണമായി ലക്ഷമണ എന്ന ബോംബെക്കാരൻ ആയിരുന്നു.സി ഐ മാർട്ടിൻ ഒരു നിഴലുപോലെ ലക്ഷ്മണയ്ക്കു പിന്നാലെ നീങ്ങിയെങ്കിലും കൊലപാതക പരമ്പര തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.ലക്ഷമണയുടെ സുഹൃത്ത് മഹാരാജ റെഡ്യാരുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് പോലീസിനെ തീർത്തും വിഷമ ഘട്ടത്തിലാക്കി.തുടർന്ന് നടന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു.മെഴുവേലി ബാബുജിയുടെ ക്രൈം ത്രില്ലർ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രതി”

Vendor Information