പ്രവാചകന്റെ വഴി

299 239

തലമുറകളുടെ തമസ്സില്‍ ഒരു സുവര്‍ണ്ണ രേഖപോലെ തെളിയുകയും വിളയുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവരേഖകള്‍.

8 in stock

Author: ഒ.വി.വിജയന്‍

തലമുറകളുടെ തമസ്സില്‍ ഒരു സുവര്‍ണ്ണ രേഖപോലെ തെളിയുകയും വിളയുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവരേഖകള്‍.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

ഒ.വി.വിജയന്‍

ISBN

9788170000000

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രവാചകന്റെ വഴി”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews