രാമായണം മനുഷ്യകഥാനുഗാനം

350 280

രാമായണേതിഹാസത്തിന്റെ പാരായണാനുഭവങ്ങള്‍.

9 in stock

Author: ഡോ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

മനുഷ്യന്റെ ഈശ്വരാരോഹണത്തിന്റെ കഥയാണ് രാമായണം. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ രാമന്റെ ജീവിതം നിറയെ യാദൃച്ഛികതകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ അസാധാരണമായിത്തീര്‍ന്ന ആ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശാനിര്‍ഭരതയാണ് രാമായണം വായിക്കാന്‍ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും എതിരിട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് മഹത്ത്വമാര്‍ജിക്കാമെന്നും അമൃതാവസ്ഥ പ്രാപിക്കാമെന്നും രാമായണം കാണിച്ചുതരുന്നു.
വിവിധ രാമായണങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള പാരായണത്തില്‍ നിന്നു കൈവരിച്ച അറിവുകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഡോ.കെ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍ പകര്‍ന്നുതരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രാമായണം മനുഷ്യകഥാനുഗാനം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!