രണ്ടാം യാമങ്ങളുടെ കഥ സൽമ

175 140

പ്രശസ്ത തമിഴ് എഴുത്തുകാരി സല്‍മയുടെ പുതുമയാര്‍ന്ന നോവല്‍. തമിഴ് സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ അകക്കാഴ്ചകള്‍ ഹൃദ്യമായി പകര്‍ത്തിവെയ്ക്കുന്ന രചന. തമിഴ് ഭാഷയില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നോവലിന്റെ പരിഭാഷ നിര്‍വഹിച്ചത് പ്രശസ്ത കവി ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ.

Out stock

Out of stock

Author: ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ

പ്രശസ്ത തമിഴ് എഴുത്തുകാരി സല്‍മയുടെ പുതുമയാര്‍ന്ന നോവല്‍. തമിഴ് സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ അകക്കാഴ്ചകള്‍ ഹൃദ്യമായി പകര്‍ത്തിവെയ്ക്കുന്ന രചന. തമിഴ് ഭാഷയില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട നോവലിന്റെ പരിഭാഷ നിര്‍വഹിച്ചത് പ്രശസ്ത കവി ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രണ്ടാം യാമങ്ങളുടെ കഥ സൽമ”

Vendor Information