രംഗം

200 160

കഥകളിയുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ .മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ എം. ടി.വാസുദേവൻ നായരുടെ വ്യതസ്തമായ തിരക്കഥ ആദ്യമായി പുസ്തകരൂപത്തിൽ

9 in stock

Author: എം. ടി വാസുദേവൻ നായർ

കഥകളിയുടെയും സംഗീതത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ .മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ എം. ടി.വാസുദേവൻ നായരുടെ വ്യതസ്തമായ തിരക്കഥ ആദ്യമായി പുസ്തകരൂപത്തിൽ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രംഗം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!