രതി വിജ്ഞാനകോശം

1,450 1,160
Poorna Eram

ലൈംഗീകത പാപമല്ല ജീവിത സഹജമായ ജൈവിക ചോദനയാണ് എന്നാല്‍ വികലമായ ലൈംഗിക സദാചാരബോധം, യുവമനസ്സുകളെ രതി വൈകൃതങ്ങളുടെ ആരാധകരാക്കുന്നു.

7 in stock

Author: ഡോ പി എം മാത്യുവെല്ലൂർ

ലൈംഗീകത പാപമല്ല ജീവിത സഹജമായ ജൈവിക ചോദനയാണ് എന്നാല്‍ വികലമായ ലൈംഗിക സദാചാരബോധം, യുവമനസ്സുകളെ രതി വൈകൃതങ്ങളുടെ ആരാധകരാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രതി വിജ്ഞാനകോശം”

Vendor Information