രതിയുടെ കാവ്യപദം

95 76

രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയ സങ്കല്പം പണ്ടുതൊട്ടേ അനന്യമാണ്. വേദം മുതല്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട് വരെ പാരാവാരം പോലെ പരന്നുകിടക്കുന്ന രതിപരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ ഒന്നിലും സെക്‌സ്‌നിസമോ സ്തുത്യമോ അല്ല. അത് കേവലം സത്യമാകുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഒരു കവി തേടുന്ന രതിയുടെ വിശ്വരൂപമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിഷയം.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രഭാവര്‍മ്മ

രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയ സങ്കല്പം പണ്ടുതൊട്ടേ അനന്യമാണ്. വേദം മുതല്‍ ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാട് വരെ പാരാവാരം പോലെ പരന്നുകിടക്കുന്ന രതിപരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ ഒന്നിലും സെക്‌സ്‌നിസമോ സ്തുത്യമോ അല്ല. അത് കേവലം സത്യമാകുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ഒരു കവി തേടുന്ന രതിയുടെ വിശ്വരൂപമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിഷയം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രഭാവര്‍മ്മ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രതിയുടെ കാവ്യപദം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews