രവീന്ദ്രന്റെ തിരക്കഥകള്‍

130 104

ഹരിജന്‍ , ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മള്‍, ഒരേ തൂവല്‍പക്ഷികള്‍ തുടങ്ങിയ രവീന്ദ്രന്‍ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥകള്‍ ഒന്നിച്ച് ഒരു പുസ്തകത്തില്‍ . തന്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള രവീന്ദ്രന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. 

16 in stock

Author: രവീന്ദ്രൻ

ഹരിജന്‍ , ഇനിയും മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മള്‍, ഒരേ തൂവല്‍പക്ഷികള്‍ തുടങ്ങിയ രവീന്ദ്രന്‍ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥകള്‍ ഒന്നിച്ച് ഒരു പുസ്തകത്തില്‍ . തന്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ചുള്ള രവീന്ദ്രന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രവീന്ദ്രന്റെ തിരക്കഥകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!