റിബെല്‍ സുല്‍ത്താന്‍മാര്‍

350 280

പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അസ്തമയ കാലം മുതല്‍ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉദയം വരെയുള്ള ഡെക്കാന്‍ ചരിത്രം. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ ഹൃദയഹാരിയായ വിവരണം.

8 in stock

Author: മനു എസ് പിള്ള

പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അസ്തമയ കാലം മുതല്‍ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉദയം വരെയുള്ള ഡെക്കാന്‍ ചരിത്രം. ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിന്റെ ഹൃദയഹാരിയായ വിവരണം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “റിബെല്‍ സുല്‍ത്താന്‍മാര്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!