ഋതുഭേദങ്ങള്‍

140 112
Poorna Eram

മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ.മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ഔചിത്യം വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്ന നോവൽ.ഉത്തരേന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലെഴുതിയ ഈ കൃതിയിൽ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങളും അഗാധമായ പ്രേമവുമെല്ലാം കടന്നു വരുന്നു.

10 in stock

Author: സത്യനാഥ്‌ രാമനാട്ടുകര

മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ.മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ഔചിത്യം വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്ന നോവൽ.ഉത്തരേന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലെഴുതിയ ഈ കൃതിയിൽ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങളും അഗാധമായ പ്രേമവുമെല്ലാം കടന്നു വരുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഋതുഭേദങ്ങള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!