രോഗം രോഗശമനം

310 248

ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന മിത്തു കളെ പൊളിച്ച് സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വസ്തുതകള്‍ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് പ്രശ സ്ത ഭിഷഗ്വരനും അധ്യാപകനുമായ ഡോ. പി കെ സുകുമാരന്‍. രോഗങ്ങളെയും ചികി ത്സയെയും സംബന്ധിച്ച് അറിവുപകരാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഓരോ വീട്ടിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

9 in stock

Author: ഡോ. പി കെ സുകുമാരന്‍

ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന മിത്തു കളെ പൊളിച്ച് സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ വസ്തുതകള്‍ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് പ്രശ സ്ത ഭിഷഗ്വരനും അധ്യാപകനുമായ ഡോ. പി കെ സുകുമാരന്‍. രോഗങ്ങളെയും ചികി ത്സയെയും സംബന്ധിച്ച് അറിവുപകരാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഓരോ വീട്ടിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രോഗം രോഗശമനം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!