രുചിയൂറും വിഭവങ്ങള്‍

160 128

ജീവന്‍ ടി വി യിലെ ‘ഇറ്റ്‌സ്‌റിയലി ടേസ്റ്റി’ പരിപാടിയുടെ അവതാരിക ലില്ലി ബാബു ജോസിന്റെ പാചകക്കുറിപ്പുകള്‍ വെജിറ്റേറിയന്‍ -നോണ്‍വെജിറ്റേറിയന്‍ വിഭവങ്ങള്‍, മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന 200 പാചകക്കുറിപ്പുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

10 in stock

Author: ഷാജി മാലിപ്പാറ

ജീവന്‍ ടി വി യിലെ ‘ഇറ്റ്‌സ്‌റിയലി ടേസ്റ്റി’ പരിപാടിയുടെ അവതാരിക ലില്ലി ബാബു ജോസിന്റെ പാചകക്കുറിപ്പുകള്‍ വെജിറ്റേറിയന്‍ -നോണ്‍വെജിറ്റേറിയന്‍ വിഭവങ്ങള്‍, മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന 200 പാചകക്കുറിപ്പുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “രുചിയൂറും വിഭവങ്ങള്‍”

Vendor Information