സാധാരണക്കാരുടെ അസാധാരണ വിജയഗാഥകൾ

350 280

വെല്ലുവിളികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതില്‍ വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്ത 25 സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവപാഠങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍.

Out stock

Out of stock

Author: രശ്മി ബൻസാൽ

വെല്ലുവിളികള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതില്‍ വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്ത 25 സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവപാഠങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍. കുടുംബജീവിതത്തിലെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും തങ്ങള്‍ തുടങ്ങിവച്ച ബിസിനസ്സ് സംരംഭവും ഒരേ രീതിയില്‍ വിജയത്തിലെത്തിച്ചവര്‍. സ്‌നേഹവും ക്ഷമയും കഠിനാധ്വാനവും ജീവിതവ്രതമാക്കിയവര്‍. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഏതു സംരംഭത്തെയും വിജയത്തിലെത്തിക്കാനാവും എന്ന സത്യം ഈ കഥകള്‍ ഉച്ചത്തില്‍ വിളിച്ചുപറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തി തിരിച്ചറിയുവാനും ഏതു വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഈ പുസ്തകത്തിലെ വനിതാസംരംഭകരുടെ വിജയഗാഥകള്‍ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

രശ്മി ബൻസാൽ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാധാരണക്കാരുടെ അസാധാരണ വിജയഗാഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews