സാര്‍വദേശീയ ബാലന്‍

265 212

അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീര്യമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മാനുഷികതയുടെ മുഴങ്ങുന്ന നാദമാണ് ഈ നോവല്‍. ഏഷ്യന്‍നോവലിസ്റ്റിന്റെ അന്യാദൃശമായ രചന.

5 in stock

Author: പ്രമൂദിയ അനന്തതൂര്‍ / എസ് എ ഖുദ്‌സി

അധിനിവേശത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വീര്യമുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മാനുഷികതയുടെ
മുഴങ്ങുന്ന നാദമാണ് ഈ നോവല്‍. ഏഷ്യന്‍നോവലിസ്റ്റിന്റെ അന്യാദൃശമായ രചന.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാര്‍വദേശീയ ബാലന്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!