സമുദ്രശേഷം

300 240

സ്വന്തം സ്വത്വംതന്നെ തങ്ങളെ
ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായിത്തീരുന്നു എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലെ
യുവാക്കളുടെ അതിജീവനശ്രമങ്ങളുടെ കഥ.
തീരദേശജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും
സംഘര്‍ഷങ്ങളും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍.

2020ലെ  ടാറ്റ ലിറ്റ്‌ലൈവ്‌സ് പുരസ്‌കാരത്തിന്
ഷോര്‍ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട The Cliffhangers ന്റെ പരിഭാഷ

10 in stock

Author: സബീൻ ഇഖ്ബാൽ

സ്വന്തം സ്വത്വംതന്നെ തങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായിത്തീരുന്നു എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലെ യുവാക്കളുടെ അതിജീവനശ്രമങ്ങളുടെ കഥ. തീരദേശജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും സംഘര്‍ഷങ്ങളും ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സമുദ്രശേഷം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!