സെക്സോളജിസ്റ്റിന്റെ കാഴ്ചക്കുറിപ്പുകൾ

150 120
Don Books

മാനസികരോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലൈംഗികപ്രശ്‌നങ്ങളൂം  സ്വവർഗ്ഗരതിപോലെയുള്ള ശീലക്കേടുകൾപോലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ നെഗറ്റീവായ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള അറിവ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് രൂപംകൊണ്ടതാണ് ആധുനിക മനോലൈംഗികശാസ്ത്രം. പുറമേയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ പ്രാഥമികമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രോഗകാരണമായ അടിസ്ഥാന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ സൈക്കോ സെക്സോളജി ടെസ്റ്റുകൾ ആരിലും കൗതുകമുണർത്തുന്നവയാണ്.

7 in stock

Author: ഡോ ടൈറ്റസ് പി വർഗീസ്

മാനസികരോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലൈംഗികപ്രശ്‌നങ്ങളൂം  സ്വവർഗ്ഗരതിപോലെയുള്ള ശീലക്കേടുകൾപോലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ നെഗറ്റീവായ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള അറിവ് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് രൂപംകൊണ്ടതാണ് ആധുനിക മനോലൈംഗികശാസ്ത്രം. പുറമേയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ പ്രാഥമികമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രോഗകാരണമായ അടിസ്ഥാന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ സൈക്കോ സെക്സോളജി ടെസ്റ്റുകൾ ആരിലും കൗതുകമുണർത്തുന്നവയാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

978938645085

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സെക്സോളജിസ്റ്റിന്റെ കാഴ്ചക്കുറിപ്പുകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Don Books
  • Vendor: Don Books
  • Address:
  • No ratings found yet!