ഷേക്‌സ്‌പിയർ കഥകൾ

220 176
eye books

വികാര-വിചാരങ്ങളുടെ പ്രക്ഷുബ്ധതകളിലേക്ക് മനുഷ്യമനസ്സിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളുടെ കഥാഖ്യാനം.ഭാവനാ സമ്പന്നവും മൗലികവുമായ ഭാഷ ഈ വിവർത്തനത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.

10 in stock

Author: കെ കെ ചന്ദ്രന്‍

വികാര-വിചാരങ്ങളുടെ പ്രക്ഷുബ്ധതകളിലേക്ക് മനുഷ്യമനസ്സിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളുടെ കഥാഖ്യാനം.ഭാവനാ സമ്പന്നവും മൗലികവുമായ ഭാഷ ഈ വിവർത്തനത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഷേക്‌സ്‌പിയർ കഥകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!