ശാന്താറാം

680 544

“ഒന്നാന്തരമൊരു നോവൽ.അസാധാരണ കലാചാതുരി. അതിമനോഹരമായൊരു സൃഷ്ടി…” – പാറ്റ് കോൺറോയി

5 in stock

Author: ഗ്രിഗറി ഡേവിഡ് റോബർട്സ്

“ഒന്നാന്തരമൊരു നോവൽ.അസാധാരണ കലാചാതുരി. അതിമനോഹരമായൊരു സൃഷ്ടി…” – പാറ്റ് കോൺറോയി

Weight 0.5 kg
ISBN

9788126442164

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാന്താറാം”

Vendor Information