ശരണം

310 248
Poorna Eram

ഹിന്ദു വാങ്മയത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ പരമ്പരയില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരികമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

8 in stock

Author: ഡോ. നരേന്ദ്രകോഹ്‌ലി

ഹിന്ദു വാങ്മയത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ പരമ്പരയില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരികമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

Weight 0.5 kg
പരിഭാഷ

കെ സി അജയകുമാർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശരണം”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!