ശ്രീബുദ്ധകഥകള്‍

110 88

സ്‌നേഹം, കരുണ, ദയ, അഹിംസ സാഹോദര്യം എന്നിവ കുട്ടികളില്‍ ഉണര്‍ത്തുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധകഥകള്‍. ഒപ്പം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായിത്തീര്‍ന്നശ്രീബുദ്ധന്റെ ജീവിതവും.

10 in stock

Author: പ്രൊഫ. ബി സുലോചനാ നായര്‍

സ്‌നേഹം, കരുണ, ദയ, അഹിംസ സാഹോദര്യം എന്നിവ കുട്ടികളില്‍ ഉണര്‍ത്തുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധകഥകള്‍. ഒപ്പം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായിത്തീര്‍ന്ന
ശ്രീബുദ്ധന്റെ ജീവിതവും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീബുദ്ധകഥകള്‍”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!