സിഗ്നലുകളുടെ പ്രേമഗാഥ

90 72

പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിച്ച ഈസോപ്പ് കഥകള്‍ക്കും പൗരസ്ത്യലോകത്ത് ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠമായ പഞ്ചതന്ത്രകഥകള്‍ക്കും സമാനമാണ് കെന്‍ജി കഥകള്‍-പ്രൊഫ. സി.ജെ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍.

Out stock

Out of stock

Author: മിയാസാവ കെൻജി

ജാപ്പനീസ് കഥാസാഹിത്യരംഗത്ത് ഒരത്ഭുതപ്രതിഭാസമാണ് മിയാസാവ കെന്‍ജി. വിചിത്ര ഭാവനാവിലസിതവും വിജ്ഞാനദായകവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപ്രപഞ്ചം. പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പ്രചുരപ്രചാരം സിദ്ധിച്ച ഈസോപ്പ് കഥകള്‍ക്കും പൗരസ്ത്യലോകത്ത് ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠമായ പഞ്ചതന്ത്രകഥകള്‍ക്കും സമാനമാണ് കെന്‍ജി കഥകള്‍-പ്രൊഫ. സി.ജെ. സെബാസ്റ്റ്യന്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിഗ്നലുകളുടെ പ്രേമഗാഥ”

Vendor Information