സൈലൻറ്റ് റേഡിയോ

390 312
Manorama Books

യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരയായി മാറിയ ഒരു യുവതിയുടെ ജീവിതം. ലങ്കയിൽ നിന്ന് കടൽ കടന്നുവരുന്ന ആ അഭയാർഥി പെൺകുട്ടിയുടെ വിഷാദ വേദനകളിൽ അലിവു തോന്നിയ യുവാവ്. അവരുടെ സ്നേഹവും പ്രണയവും.വാക്കിലും വരയിലും വിരിയുന്ന ഒരു അപൂർവ സങ്കടം.

10 in stock

SKU: mano301 Categories: , ,
Author: കെ പി മുരളീധരൻ

യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരയായി മാറിയ ഒരു യുവതിയുടെ ജീവിതം. ലങ്കയിൽ നിന്ന് കടൽ കടന്നുവരുന്ന ആ അഭയാർഥി പെൺകുട്ടിയുടെ വിഷാദ വേദനകളിൽ അലിവു തോന്നിയ യുവാവ്. അവരുടെ സ്നേഹവും പ്രണയവും.വാക്കിലും വരയിലും വിരിയുന്ന ഒരു അപൂർവ സങ്കടം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൈലൻറ്റ് റേഡിയോ”

Vendor Information

  • Store Name: Manorama Books
  • Vendor: Manorama Books
  • Address:
  • No ratings found yet!