സ്‌നാക്ക് ബോക്‌സ് റെസിപ്പീസ്

100 75

* ഇടവേളകള്‍ സ്വാദിഷ്ടമാക്കാന്‍ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ സ്‌നാക്ക് റെസിപ്പികള്‍
* കേരളത്തിന്റെ തനത് പലഹാരങ്ങള്‍
* കുട്ടികള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറുനാടന്‍ വിഭവങ്ങള്‍
* എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്നത്.

10 in stock

Author: ഡോ. കെ. മുരളീധരൻപിള്ള

* ഇടവേളകള്‍ സ്വാദിഷ്ടമാക്കാന്‍ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ സ്‌നാക്ക് റെസിപ്പികള്‍

* കേരളത്തിന്റെ തനത് പലഹാരങ്ങള്‍

* കുട്ടികള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറുനാടന്‍ വിഭവങ്ങള്‍

* എളുപ്പത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്‌നാക്ക് ബോക്‌സ് റെസിപ്പീസ്”

Vendor Information