സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ

150 120

ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണീ പുസ്തകം.

6 in stock

Author: സാബു ജോസ്‌

ക്വാണ്ടം ബലതന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണീ പുസ്തകം. സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളുടെ നിഗൂഢതകൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനാവും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചലന നിയമങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!