സ്റ്റീവന്‍ വീന്‍ബര്‍ഗിന്റെ ലോകം

55 44

മൗലികകണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നു. അന്നു നിലവിലിരുന്ന ബലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ബലങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു വിവരിക്കുന്ന സര്‍വതി…

5 in stock

Author: ഡോ എ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്

മൗലികകണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്നു. അന്നു നിലവിലിരുന്ന ബലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ബലങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു വിവരിക്കുന്ന സര്‍വതിന്റെയും സിദ്ധാന്തത്തിനായുള്ള തിരച്ചില്‍ നടക്കുന്നു. ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനും നോബല്‍സമ്മാനജേതാവുമായ സ്റ്റീവന്‍ വീന്‍ബര്‍ഗിന്റെ സ്വപ്നമാണ് സര്‍വതിന്റെയും സിദ്ധാന്തം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്റ്റീവന്‍ വീന്‍ബര്‍ഗിന്റെ ലോകം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!