സ്ത്രീകളും മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളും

105 84
Poorna Eram

ആധുനിക സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നിത്യജീവിതത്തില്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്. കൗമാരപ്രായം മുതല്‍ക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയില്‍ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്.

4 in stock

Author: മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

ആധുനിക സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നിത്യജീവിതത്തില്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്. കൗമാരപ്രായം മുതല്‍ക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയില്‍ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈംഗികവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവള്‍ക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമോ വേദികളോ കുറവാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലക്കു വെളിച്ചം പകരുന്ന ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം

പ്രസാധകർ

പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്ത്രീകളും മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളും”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Publications
  • Vendor: Poorna Publications
  • Address:
  • 5.00 rating from 1 review