സ്റ്റാലിനും സ്റ്റാലിനിസവും

140 112

ചരിത്രം എന്നും തെറ്റായി വായിച്ച രാഷ്ട്രീയനേതാവായിരുന്നൂ ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്‍ . ഒന്നുകില്‍ ഭീകരനായ സ്വേച്ഛാധിപതിയായി അല്ലെങ്കില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കരുത്തുറ്റ നേതാവായി….സ്റ്റാലിന്റെ ജീവിതവും സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സമഗ്രമായി പഠനവിഷയമാക്കുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: സ്റ്റാലിൻ

ചരിത്രം എന്നും തെറ്റായി വായിച്ച രാഷ്ട്രീയനേതാവായിരുന്നൂ ജോസഫ് സ്റ്റാലിന്‍ . ഒന്നുകില്‍ ഭീകരനായ സ്വേച്ഛാധിപതിയായി അല്ലെങ്കില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ കരുത്തുറ്റ നേതാവായി… അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും വിവാദപുരുഷനായിരുന്നൂ സ്റ്റാലിന്‍. സ്റ്റാലിന്റെ ജീവിതവും സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സമഗ്രമായി പഠനവിഷയമാക്കുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്റ്റാലിനും സ്റ്റാലിനിസവും”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!