സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിംഗ്

70 56
Kairali Books

പ്രഖ്യാത പ്രപഞ്ചസൈദ്ധാന്തികൻ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിംഗിന്റെ ജീവിതവും സൈദ്ധാന്തികാന്വേഷണവും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം.

2 in stock

Author: പി എം സിദ്ധാർഥൻ

പ്രഖ്യാത പ്രപഞ്ചസൈദ്ധാന്തികൻ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിംഗിന്റെ ജീവിതവും സൈദ്ധാന്തികാന്വേഷണവും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിംഗ്”

Vendor Information

  • Store Name: Kairali Books
  • Vendor: Kairali Books
  • Address:
  • No ratings found yet!