സുസ്ഥിര:സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയമുഖം

95 76

വികസനപദ്ധതിയെ സമഗ്രമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥ്

നിരന്തരമായ ഇടപെടല്‍ സംവാദനങ്ങളിലൂടെ തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ഗാഢമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതില്‍ മാത്രമല്ല, അവയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രാദേശിക വികസനപദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കുന്നതിലും പ്രൊഫ. സി.രവീന്ദ്രനാഥ് വിജയിച്ചു. 2006-11 കാലയളവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കിയ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടിയായി. ഞാന്‍ സുസ്ഥിര-കൊടകര വികസനപദ്ധതിയെ വിലയിരുത്തും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സുസ്ഥിര:സമഗ്രവികസനത്തിന്റെ ജനകീയമുഖം”

Vendor Information