സ്വാമി രാമ – ജീവചരിത്രം

275 220

ഹിമാലയ പാരമ്പര്യത്തില്‍നിന്നുള്ള എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗുരുക്കന്മാരില്‍ ഒരാളും ഹിമാലയന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ സ്വാമി രാമയുടെ ജീവചരിത്രം.

Out stock

Out of stock

Author: പണ്ഡിറ്റ്‌ രാജ്മണി ടിഗുണൈറ്റ്

ഹിമാലയ പാരമ്പര്യത്തില്‍നിന്നുള്ള എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗുരുക്കന്മാരില്‍ ഒരാളും ഹിമാലയന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ സ്വാമി രാമയുടെ ജീവചരിത്രം. ഈ കൃതിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവും ആത്മീയചര്യയും വെളിവാക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം ഗുരുനാഥനായ ബംഗാളിബാബയുമായി പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന അപൂര്‍വ്വമായ ബന്ധംകൂടി വിവരിക്കുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികപാതയിലെ അപൂര്‍വ്വാനുഭവങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ വേറിട്ടൊരു ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതപാതയുടെ ആവിഷ്‌കാരം. ഹിമാലയത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാരോടൊപ്പം എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ തുടര്‍ച്ചയായി വായിക്കാവുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്വാമി രാമ – ജീവചരിത്രം”

Vendor Information