സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ – ജീവിതവും പ്രവൃത്തികളും

140 112

അയിത്തത്തിനും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ പോരാടിയ സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരത്തിന്റെ അതിർത്തികളും കടന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്കും കർണ്ണാടകത്തിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരുന്നു.

5 in stock

Author: എ എം അയിരൂക്കുഴിയിൽ

അയിത്തത്തിനും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ പോരാടിയ സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരത്തിന്റെ അതിർത്തികളും കടന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്കും കർണ്ണാടകത്തിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ദളിത് വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഈ നവോത്ഥാന പ്രതിഭയെ അടുത്തറിയാൻ ഈ പുസ്തകം ഉപകരിക്കും.

Weight 0.5 kg
ISBN

9387842053

പരിഭാഷ

കെ സി വർഗീസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ – ജീവിതവും പ്രവൃത്തികളും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!