ടാഗോർ കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണം

450 360

പ്രായഭേദമെന്യേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ടാഗോര്‍ കഥകള്‍ ആകര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിനിമ, നാടകം, സീരിയല്‍ തുടങ്ങിയ ആധുനിക കലാരൂപങ്ങള്‍ക്ക് ഈ കഥാലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിവൃത്തമൊരുക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍

പ്രായഭേദമെന്യേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വായനക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ടാഗോര്‍ കഥകള്‍ ആകര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിനിമ, നാടകം, സീരിയല്‍ തുടങ്ങിയ ആധുനിക കലാരൂപങ്ങള്‍ക്ക് ഈ കഥാലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിവൃത്തമൊരുക്കുന്നു. കാലത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാബൂളിവാല, പോസ്റ്റുമാസ്റ്റര്‍, നയന്‍ജോഡിലെ ജമീന്ദാര്‍, വിശക്കുന്ന കല്ലുകള്‍, ഭിക്ഷക്കാരി തുടങ്ങിയ അനശ്വരകഥകളടങ്ങുന്ന ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കഥാലോകം മലയാളത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒറ്റ വാല്യത്തില്‍. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സമസ്തവൈചിത്ര്യങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാലോകം!

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ടാഗോർ കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണം”

Vendor Information