കഥാകാരിയും ബാലസാഹിത്യകാരിയുമായ പ്രിയ എ.എസ്സിന്റെ അതീവഹൃദ്യമായ പുതിയ രചന.  അനിയത്തിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വന്നപ്പോഴൊക്കെ ‌’അവള്‍’ എന്ന് ഗമയില്‍, അധികാരപൂര്‍വ്വം പറഞ്ഞുപോന്ന ചന്തുണ്ണിച്ചേട്ടന്‍. അവളുറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ അവള്‍ക്ക് അവന്‍ കാലിരുന്നു. അവള്‍ എന്തോ ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ‘ചന്തുണ്ണിച്ചേട്ടാ’ എന്നു വിളിക്കുകയാണ് അവളെന്ന് അവനു തോന്നി. – കഥാകാരിയും ബാലസാഹിത്യകാരിയുമായ പ്രിയ എ.എസ്സിന്റെ അതീവഹൃദ്യമായ പുതിയ രചന.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ത എന്ന അനിയത്തിക്കുട്ടി”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!