താഴ്നിലം

325 260

മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ ജുംപാ ലാഹിരിയുടെ പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ പരിഭാഷ. ചരിത്രവും ഫാന്റസിയും അതിമനോഹരമായി ഇഴചേരുന്ന അപൂര്‍വസുന്ദരമായ നോവല്‍.

10 in stock

Author: ജുംപാ ലാഹിരി

മാന്‍ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ ജുംപാ ലാഹിരിയുടെ പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ പരിഭാഷ. ചരിത്രവും ഫാന്റസിയും അതിമനോഹരമായി ഇഴചേരുന്ന അപൂര്‍വസുന്ദരമായ നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താഴ്നിലം”

Vendor Information