താഴ്‌വരയില്‍ നിന്ന് ഒരു കാറ്റ്‌

60 48

പുതിയ കഥാസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു മൗലിക പ്രതിഭയായ തനൂജയുടെ ചാരുതയാര്‍ന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് കഥകള്‍

Out stock

Out of stock

Author: തനൂജ എസ്. ഭട്ടതിരി

പുതിയ കഥാസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു മൗലിക പ്രതിഭയായ തനൂജയുടെ ചാരുതയാര്‍ന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് കഥകള്‍

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “താഴ്‌വരയില്‍ നിന്ന് ഒരു കാറ്റ്‌”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!