തൈമൂറിന്റെ തലയോട്

229 183

ആകേസിനെ ഞാന്‍ പുതിയ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വിവക്ഷിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നാം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടു പിടിക്കുവാന്‍ പോകുന്ന കുറ്റവാളി ഏതാണ്ട് തൈമൂറിനെ പോലെതന്നെ ഭീകരനാണ്.

2 in stock

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തൈമൂറിന്റെ തലയോട്”

Vendor Information