തക്കിജ്ജ – എന്റെ ജയില്‍ജീവിതം

325 260

മാലദ്വീപിലെ തടവറയ്ക്കുള്ളില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്ന ഒരാളുടെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ജയിലോര്‍മ്മകള്‍.

9 in stock

Author: ജയചന്ദ്രന്‍ മൊകേരി

മാലദ്വീപിലെ തടവറയ്ക്കുള്ളില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്ന ഒരാളുടെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ ജയിലോര്‍മ്മകള്‍. മാലദ്വീപില്‍ തനിക്കുണ്ടായ ഭീകരമായ ദുരനുഭവം അതിന്റെ എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളോടുംകൂടി ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തക്കിജ്ജ – എന്റെ ജയില്‍ജീവിതം”

Vendor Information