തലമുറകളുടെ ഭാരം

50 40

വര്‍ത്തമാന ഇന്ത്യന്‍ നാഗരിക മനസ്സിന്റെ സങ്കീര്‍ണസഞ്ചാരങ്ങള്‍ വിഷയകമായ തലമുറകളുടെ ഭാരം അതിന്റെ നിരുപമമായ ആഖ്യാനരീതികൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവുകത്വത്തെതന്നെ നവീകരിക്കാന്‍ ശക്തമാണ്.

Out stock

Out of stock

Author: പി വി കെ പനയാല്‍

വര്‍ത്തമാന ഇന്ത്യന്‍ നാഗരിക മനസ്സിന്റെ സങ്കീര്‍ണസഞ്ചാരങ്ങള്‍ വിഷയകമായ തലമുറകളുടെ ഭാരം അതിന്റെ നിരുപമമായ ആഖ്യാനരീതികൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവുകത്വത്തെതന്നെ നവീകരിക്കാന്‍ ശക്തമാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തലമുറകളുടെ ഭാരം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!