തറവാട്ടു പാചകം

99 79

തിരുവാതിരപ്പുഴുക്ക്, ഓട്ടട, താളുതോരന്‍, ഉപ്പുമാങ്ങ പൊട്ടിച്ചത്, മുളകൂഷ്യം… അങ്ങനെ നാവിന്‍തുമ്പില്‍ എപ്പോഴോ അന്യമായിത്തീര്‍ന്ന രുചിക്കൂട്ടുകള്‍. അവയെല്ലാം ഗൃഹാതുരത്വമാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകളായല്ല, ചൂടേറിയ വിഭവങ്ങളായിത്തന്നെ കണ്‍മുന്നിലെത്തുന്നു. രുചിമുകുളങ്ങളെ ഉണര്‍ത്തുന്നു. കൂട്ടത്തില്‍ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതചര്യകളെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കാന്‍ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും.

7 in stock

Author: മാലതി എസ് നായർ

തിരുവാതിരപ്പുഴുക്ക്, ഓട്ടട, താളുതോരന്‍, ഉപ്പുമാങ്ങ പൊട്ടിച്ചത്, മുളകൂഷ്യം… അങ്ങനെ നാവിന്‍തുമ്പില്‍ എപ്പോഴോ അന്യമായിത്തീര്‍ന്ന രുചിക്കൂട്ടുകള്‍. അവയെല്ലാം ഗൃഹാതുരത്വമാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകളായല്ല, ചൂടേറിയ വിഭവങ്ങളായിത്തന്നെ കണ്‍മുന്നിലെത്തുന്നു. രുചിമുകുളങ്ങളെ ഉണര്‍ത്തുന്നു. കൂട്ടത്തില്‍ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതചര്യകളെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കാന്‍ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തറവാട്ടു പാചകം”

Vendor Information