ദ ന്യു വൺ മിനിറ്റ് മാനേജർ

110 88

ലോകമെമ്പാടും ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പുസ്തകം.

8 in stock

Author: കെൻ ബ്ലാൻചഡ്, സ്‌പെൻസർ ജോൺസൺ

ലോകമെമ്പാടും ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789389445800

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദ ന്യു വൺ മിനിറ്റ് മാനേജർ”

Vendor Information