തിമ്മയ്യന്റെ തിമിംഗലവേട്ട

60 45

പ്രീ – പ്രൈമറി, പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായി കടലിന്റെ കാണാക്കാഴ്ചകള്‍ കഥാരൂപത്തില്‍ വര്‍ണചിത്രങ്ങളോടെ. ബാലസാഹിത്യത്തിന് കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്നേ ടിയ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രചന….

3 in stock

Author: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം

പ്രീ – പ്രൈമറി, പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായി കടലിന്റെ കാണാക്കാഴ്ചകള്‍ കഥാരൂപത്തില്‍ വര്‍ണചിത്രങ്ങളോടെ. ബാലസാഹിത്യത്തിന് കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്നേ ടിയ സിപ്പി പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രചന.

 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിമ്മയ്യന്റെ തിമിംഗലവേട്ട”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!