തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍:ബി.സന്ധ്യ

90 72

ബി.സന്ധ്യ എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്ത കാവ്യജീവിതത്തില്‍നിന്ന് കതിര്‍ക്കനമുള്ള ഒരു കാവ്യസമാഹാരം സത്യം പറയുന്ന നാവ് സത്യം പറയുന്ന കണ്ണ് എന്നിങ്ങനെയേ ആവാന്‍ കഴിയൂ കാലാധീതം. അമ്മ ശിലാകാവ്യം, നീര്‍മഷിത്തണ്ട്, കടല്‍കാക്കകള്‍, ദൈവമെനിക്കൊരുവരം തന്നാല്‍, കാവലാള്‍, എഴുതാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ? തുടങ്ങിയ 87 കവിതകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: ബി.സന്ധ്യ

സത്യം പറയുന്ന നാവേ നിന്നെ ഭൂമിയില്‍ നാലായ്പിളര്‍ക്കും കുത്തിപ്പിളര്‍ന്നൊരുനാവാല്‍ നീ സത്യമുറക്കെപ്പറയു നാലായ് പിളര്‍ന്നൊരു നാവാല്‍

നാലു സത്യമുറക്കെപ്പറയൂ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്‍:ബി.സന്ധ്യ”

Vendor Information