തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രം

200 150

ലോക ചരിത്രത്തില്‍ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നാമധേയം സുവര്‍ണലിപികളാല്‍ എഴുതപ്പെട്ട നാളുകളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

7 in stock

Author: പി ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ

ലോക ചരിത്രത്തില്‍ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ നാമധേയം സുവര്‍ണലിപികളാല്‍ എഴുതപ്പെട്ട നാളുകളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു നാട്ടുരാജ്യം പ്രജാക്ഷേമ തല്‍പ്പരരായ രാജാക്കന്മാര്‍, രാജാവിനെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായിക്കരുതിയിരുന്ന പ്രജകള്‍ ഇങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂറിനെക്കുറിച്ചുപഠിക്കാന്‍ ഏറെയുണ്ട്. കേരളചരിത്രത്തിനു തന്നെ വിലയേറിയ അധ്യായങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിരുവിതാംകൂര്‍ ചരിത്രം”

Vendor Information