തിത്തിമി തകതിമി

115 92
Poorna Eram

തിത്തിമിക്കുട്ടി ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല.അതിനെക്കുറിച് ചോദിച്ചാ തിത്തിമിക്കുട്ടി പറയും,നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇന്നാളാ അപ്പോഴാ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന് ഒരാള് എന്ന്.കാര്യം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ എല്ലാവരും തിത്തിമിക്കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും പേരെന്തുവാ എന്ന് അപ്പൊ തിത്തിമിക്കുട്ടി പറയും എസ് ആർ തിതിമ്മിക്കുട്ടി

10 in stock

Author: ശ്രീജിത്ത് പെരുന്തച്ചൻ

തിത്തിമിക്കുട്ടി ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല.അതിനെക്കുറിച് ചോദിച്ചാ തിത്തിമിക്കുട്ടി പറയും,നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇന്നാളാ അപ്പോഴാ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന് ഒരാള് എന്ന്.കാര്യം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ എല്ലാവരും തിത്തിമിക്കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും പേരെന്തുവാ എന്ന് അപ്പൊ തിത്തിമിക്കുട്ടി പറയും എസ് ആർ തിതിമ്മിക്കുട്ടി

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തിത്തിമി തകതിമി”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!