ടോട്ടോ ചാൻ

105 84

തെത്‌സുകോ കുറോയാനഗിയായി വളര്‍ന്ന പഴയ ടോട്ടോചാ‌ന്‍ അവളുടെ സ്‌കൂളിനെക്കുറിച്ച്‌ കൂമ്പാരക്കണക്കിന്‌ വിശേഷങ്ങളാണ്‌ നമ്മോട്‌ പറയുന്നത്‌. കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകിയ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നല്‍കാ‌ന്‍-അവര്‍ അദ്ധ്യാപകരോ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളോ മുത്തശ്ശീമുത്തച്‌ഛന്മാരോ എന്നല്ല കുട്ടികള്‍ തന്നെയോ ആയിക്കൊളളട്ടെ-ഒരുപാടൊരുപാടുണ്ട്‌, യൂനിസെഫിന്റെ ഈ ഗുഡ്‌വില്‍ അംബാസിഡറുടെ പക്കല്‍. ജപ്പാനിലെ ബെസ്‌റ്റ്‌സെല്ലറായ ടോട്ടോചാ‌ന്‍ എല്ലാവിധ ഊറ്റത്തോടെയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാകുന്നുഃ

Out stock

Out of stock

Author: തെത്സുകോ കുറോയാനഗി

തെത്‌സുകോ കുറോയാനഗിയായി വളര്‍ന്ന പഴയ ടോട്ടോചാ‌ന്‍ അവളുടെ സ്‌കൂളിനെക്കുറിച്ച്‌ കൂമ്പാരക്കണക്കിന്‌ വിശേഷങ്ങളാണ്‌ നമ്മോട്‌ പറയുന്നത്‌. കുട്ടികളുമായി ഇടപഴകിയ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നല്‍കാ‌ന്‍-അവര്‍ അദ്ധ്യാപകരോ രക്ഷകര്‍ത്താക്കളോ മുത്തശ്ശീമുത്തച്‌ഛന്മാരോ എന്നല്ല കുട്ടികള്‍ തന്നെയോ ആയിക്കൊളളട്ടെ-ഒരുപാടൊരുപാടുണ്ട്‌, യൂനിസെഫിന്റെ ഈ ഗുഡ്‌വില്‍ അംബാസിഡറുടെ പക്കല്‍. ജപ്പാനിലെ ബെസ്‌റ്റ്‌സെല്ലറായ ടോട്ടോചാ‌ന്‍ എല്ലാവിധ ഊറ്റത്തോടെയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാകുന്നുഃ

Weight 0.5 kg
ISBN

9788123718224

പരിഭാഷ

അൻവർ അലി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ടോട്ടോ ചാൻ”

Vendor Information