ട്വിങ്കിള്‍ റോസയും പന്ത്രണ്ട് കാമുകന്മാരും

130 104

അസാധാരണമായ രചനാ വൈഭവം ദൃശ്യവല്‍ക്കരണശേഷി നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന കൃത്യമായ നിരീക്ഷണ പാടവം.

3 in stock

Author: ജി.ആർ ഇന്ദുഗോപൻ

അസാധാരണമായ രചനാ വൈഭവം ദൃശ്യവല്‍ക്കരണശേഷി നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന കൃത്യമായ നിരീക്ഷണ പാടവം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789353901097

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ട്വിങ്കിള്‍ റോസയും പന്ത്രണ്ട് കാമുകന്മാരും”

Vendor Information