ട്യുലിപ് ആരാമമേ നിനക്കെൻ നിഴൽ

260 208

തുര്‍ക്കിയിലെ ഓട്ടോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ഘട്ടത്തില്‍ ഇതള്‍വിരിയുന്ന നോവല്‍.

10 in stock

Author: ഗുൽ എരി ഗോപ് ലു

തുര്‍ക്കിയിലെ ഓട്ടോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ഘട്ടത്തില്‍ ഇതള്‍വിരിയുന്ന നോവല്‍. സൗന്ദര്യാരാധനയും കലാ-സാഹിത്യവും അവയുടെ ഉത്തുംഗഘട്ടത്തിലെത്തിനിന്ന ആ കാലം പിന്നീട് ‘ട്യൂലിപ് യുഗം’ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. നിഷ്‌കളങ്കമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും മദ്യപാന സദസ്സുകളും രതിക്രീഡോത്സവങ്ങളും വര്‍ണ്ണശബളമായ ട്യൂലിപ് ഉദ്യാനങ്ങളും സമ്മേളിക്കുന്ന ഓട്ടോമന്‍ അരങ്ങ് അതിന്റെ സര്‍വ്വ സവിശേഷതകളോടെയും വായനക്കാരന് അനുഭവിക്കാനുള്ള അപൂര്‍വ്വ അവസരമാണ് ഈ നോവല്‍ ഒരുക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ട്യുലിപ് ആരാമമേ നിനക്കെൻ നിഴൽ”

Vendor Information